شرح مختصر

دکتر بهشید ارفع نیا متولد شهرتهران است. پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن پاریس رفته و مدارک کارشناسی ارشد همچنین دکترای دولتی در رشته حقوق خصوصی را از این دانشگاه دریافت نموده است. با وجود پیشنهادات شغلی متعدد در پاریس به وطن بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی(شهید بهشتی)به تدریس درس حقوق بین الملل خصوصی پرداخت و پس از دریافت پروانه وکالت به کسوت وکیل پایه یک دادگستری درآمد. در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی می باشد.

دریافت رزومه فارسی دکتر بهشید ارفع نیا

دریافت رزومه انگلیسی دکتر بهشید ارفع نیا