موانع و مشکلات قانونی قبل و بعد از تغییر جنسیت

در مورد افرادی که تغییر جنسیت می دهند(Trans Sexual)  در وهله اول باید یک مطلب اساسی روشن شود و آن این که برخی آنها را با هم جنس بازان (هموسکشوال (Hemo Sexual  اشتباه می گیرند. در حالی  که منظور از هموسکشوال افرادی هستند که گرایش به همجنس خود دارند ولی ترنس سکشوال ها نه تنها گرایش به هم جنسان خود ندارند بلکه از نظر فیزیولوژیکی به صورتی خلق شده اند که معمولاً با یک  یا چند عمل جراحی جنسیت آنان تغییر می یابد و نام آنها همان طور که اشاره شد از نظر پزشکی ترانس سکشوال (Trans Sexual)  می باشد یعنی قابلیت تغییر از یک جنس به جنس دیگر را دارند. در ایران موضوع عمل جراحی و مشکل این افراد خوشبختانه با دستوری که امام خمینی در این زمینه دادند، نه تنها از نظر فقهی بلکه حتی از نظر قانونی حل شد و اکنون در جامعه ما بسیاری افراد هستند که با داشتن چنین وضعیتی یا به این عمل جراحی مبادرت ورزیده اند و تغییرات لازم در آنها  به وجود آمده و یا در شرف انجام این عمل هستند. البته جای تردید نیست که انجام این تغییر جنسیت مشکلات عدیده برای شخص به وجود می آورد چه از نظر شخصی و خانوادگی ، چه از  نظر اجتماعی و قانونی، از نظر شخصی به هر حال خود شخص موجباتی را در خود فراهم می بیند که به تدریج به فکر مطرح کردن آن در خانواده می افتد و سپس اگر توانست اطرافیان و خانواده خود را راضی  کند به پزشک مراجعه می کند، تا به این عمل سرنوشت ساز تن دردهد. اما در همین حد هم گاهی چند سال مبارزه نیاز دارد تا چنین شخصی بتواند پدر و مادر و خانواده خود را متقاعد کند که نیاز به انجام این عمل جراحی دارد:

در همایشی که چند سال پیش در همین خصوص در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از نمونه هایی از این افراد نیز دعوت شده بود که برخی از آنها زمانی که درباره این موضوع توضیح می دادند  که مثلاً 7 سال زمان برده تا دختری که مرتباً احساس  می کرده دلش می خواهد با پسران هم بازی شود و یا به  بازی های پسرانه گرایش بیشتری داشته، بتواند پدر و مادرش را راضی کند که برای عمل جراحی نزد پزشک بروند، تا چه حد شنونده را تحت تاثیر قرار می داد، جالب است که این شخص که در آن زمان به مردی تبدیل شده بود که حتی 4 سال هم از ازدواجش می گذشت، همسر و خانواده همسرش از این تغییر جنسیت اطلاعی نداشته و او می گفت که هنوز طبق نظر پزشک معالجش یک عمل جراحی دیگر لازم دارد تا موضوع به صورت کامل انجام شود و حتی در صورت تمایل خواهد توانست فرزند هم داشته باشد .

 اما پس از انجام عمل جراحی ، شخص مورد نظر باید با ارائه گواهی پزشکی قانونی و حکمی که از دادگاه صادر شده در اداره ثبت احوال به تغییر نام خود اقدام کند، در وزارت آموزش و پرورش و هریک از ادارات دولتی و غیر دولتی که سوابقی از خود دارد ، این تغییر نام و جنسیت را لحاظ کند و طبعاً این گونه امور به سادگی انجام نمی شود و نیاز به مدتهای  مدید فعالیت و دوندگی در ادارات مختلف دارد. در واقع  می توان گفت پس از انجام این امور ممکن است ایشان بتواند به زندگی عادی جدیدی که قدم در آن گذاشته بپردازد، ولی همواره عدم درک اکثریت افراد جامعه از وضعیت خاصی که بر این شخص گذشته و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم کرده و اغلب با اشتباه گرفتن این افراد با همو سکشوال ها باعث می شود که به مشکلات ایشان دامن زده شود و کمتر بتوانند روی آسایش را ببینند . بنابر این به نظر می رسد باید وضعیت این گونه افراد را به صورت درست و صحیح آن به دیگر افراد جامعه شناساند و نباید به آنان به چشم افراد غیر عادی نگریست تا آنها با سادگی و راحتی بیشتر بتوانند بر مشکل خود فایق  آیند و با زندگی جدید خو بگیرند.