جلسه‌ فوق العاده هيأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نامه معاونت قوه قضاییه

جمعه ، ۹ اسفند ۱۳۹۸ جلسه فوق العاده‌ای در محل کانون وکلای دادگستری مرکز ، به دعوت اتحادیه وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید . علت برگزاری این جلسه نامه‌ای با امضای معاونت حقوقی قوه قضاییه بود به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، خطاب به اتحادیه وکلای دادگستری و روسای کانون وکلای دادگستری سراسر کشور .

در این نامه اعلام شده بود که در اجرای ماده 22 قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ ریاست محترم قوه قضاییه در نظر دارند آیین نامه قانون استقلال کانون ، مصوب آذر ۱۳۳۴ را اصلاح نمایند و در این خصوص از کانون‌های وکلای ایران خواسته بودند که پیشنهادات اصلاحی خود را در این مورد با محوریت موضوعات هشتگانه زیر اعلام نمایند.
1-آزمون کارآموزی و صدور پروانه وکالت
2- تشکیلات هیات مدیره و انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری
3- نظارت بر انتخابات کانون وکلا
4- وظایف و اصول حرفه ای حاکم بر رفتار وکلا
5- تعقیب رسیدگی به تخلفات و مجازات‌های انتظامی
6- نظارت قوه قضاییه، نحوه سیاست گذاری و همکاری کانون با قوه قضاییه
7- درجه بندی ، تشویق و ارتقا ، نقل و انتقال و درجه بندی وکلا
8- سایر موارد ...
در حالی که ماده ۲۲ لایحه ی استقلال کانون وکلا صراحتاً اعلام می‌دارد "به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری" و آیین نامه سال ۱۳۳۴ با رعایت این دو شرط تصویب گردیده و چندین دهه از اجرای آن می‌گذرد و با توجه به این که مشکلی در مورد این آیین نامه وجود ندارد ، اصولا دلیلی برای تغییر و اصلاح آن نیست.
لازم به ذکر است که پیشنهاد کانون وکلا شرط اول اجرای ماده ۲۲ لایحه ی استقلال کانون وکلا است و در این خصوص هیچ یک از کانون‌های وکلای سراسر ایران چنین پیشنهادی نداشته اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح آیین نامه ای که به صورت قانونی تصویب شده و بیش از ۶۰ سال از اجرای آن می‌گذرد، هیچ گونه موجب قانونی ندارد و موارد مذکور در 7 مورد از موارد هشتگانه فوق دارای نص قانونی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ می‌باشد و مورد ششم فوق الذکر نیز نیاز به قانون جداگانه دارد که در این خصوص طرحی در مجلس محترم شورای اسلامی‌ مطرح بوده که بهتر است ابتدا اجازه فرمایند مجلس محترم نسبت به تصویب این طرح اظهار نظر نمایند.