تخریب

تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است، در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی ازبین بردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود. تخریب عبارت است از « لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون».
البته قانونگذار به تعریف جرم تخریب نپرداخته و تنها مصادیقی از آن را اعلام کرده است ، همچین ضابطه ای برای تعیین میزان خرابی و صدمه مشخص نشده و می‌بایست به عرف مراجعه کرد، درهر صورت تا از تخریب ضرر به وجود نیاید، این جرم به وجود نیامده است.
به طور معمول ، جرم تخریب از جرایم علیه اموال محسوب می‌شود، در شرایطی که با هدف علیه نظام و موارد مشابه باشد جز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.


آیا می‌دانید جرم تخریب یک جرم عمدی است؟
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزئی به مال غیر ظاهر می‌گردد.
بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به طور مثال اگر مستاجر در فصل زمستان، برف بام را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
در جرم تخریب ، مرتکب به مال متعلق به غیر بارفتارش تعرض می‌کند، در واقع قصد لطمه زدن  به مال غیر، عنصر اصلی در جرم تخریب است.
 در نهایت چون تخریب در زمره ی جرایم عمدی مطلق است، برای تحقق آن علی الاصول اثبات قصد نتیجه از ناحیه ی مرتکب جرم ضروری نیست.
آیا می‌دانید در صورتی که مال مورد تخریب متعلق به اشخاصی خصوصی باشد، حیثیت خصوصی جرم ترجیح دارد و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب کیفری متهم یا اجرای حکم محکومیت مجرم موقوف می‌شود؟
 آیا می‌دانید در صورتی که جرم تخریب موجب تضرر جامعه شود مانند تخریب عمدی اموال عمومی، حیثیت عمومی‌جرم مهم تر است ، بنابراین قابل گذشت نیست؟
آیا می‌دانید در جرم تخریب باید خسارت فیزیکی به مال وارد شود  و در صورت عدم وارد شدن خسارت فیزیکی صدور حکم به تخریب منتفی است؟
آیا می‌دانید جرم تخریب با هر وسیله‌ای امکان پذیر است؟
آیا می‌دانید خسارات ناشی از جرم تخریب را می‌توان ضمن شکایت کبفری تا قبل از ختم دادرسی برابر دادخواست مطالبه خسارت از همان مرجع درخواست نمود؟

 

 

جرم تخریب از چه ارکانی تشکیل می‌شود؟


1-رکن قانونی
از مهم ترین موارد تشکیل دهنده رکن قانونی جرم تخریب اصل 40 قانون اساسی می‌باشد
هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و حیثیت،جان،مال،حقوق و مسکن اشخاص تحت حمایت اصل 22 قانون اساسی قرار دارد.
ماده675 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب137
هر کس به طور عمدعمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود
تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد

 

ماده ی 676 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375
هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
ماده677 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375
هر کس به طور عمد اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزیی تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده687 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب1375
هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی‌از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی‌ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی‌که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است

2-رکن مادی
جرم تخریب تنها با وقوع فعل از سوی مرتکب محقق می‌شود و با ترک فعل ممکن نیست.


3-رکن معنوی
در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت به دیگری ضروری است.
طرح شکایت جرم تخریب به چه صورت است؟
*تنظیم شکواییه با موضوع جرم تخریب وتقدیم به دادسرا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
*ارایه مدارک مربوط به موضوع شکایت
وکیل متخصص با تجربه بالغ بر 40 سال شمارا همراهی می‌کند.
آیا می‌دانید مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب اموال عمومی،دادسرا و بعد دادگاه عمومی‌محل وقوع جرم است؟
 برای طرح شکایت خیانت درامانت چه مدارکی لازم است؟
1-استشهادیه شهود مبنی بر تخریب
2- در صورت نصب دوربین در محل استناد به باز بینی آن
3- در صورت حضور کلانتری ، صورت جلسه مربوط
5- تصویر و مدارک مربوط در صورت امکان
6- مدارک شناسایی شاکی
7- سایر ادله ومستندات

جرم تخریب مانند سایر جرایم ، باتوجه به قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها ، نیازمند تصریح قانون گذار است که موارد آن تصریح شده است، حال جهت اثبات آن و عناصر تشکیل دهنده ، حضور وکیل متخصص جهت هدایت از ابتدای مسیر تا اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد
جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.