تعرض به قانون از هیچ مقامی مسموع و پذیرفتنی نیست!

در شرایط بحرانی هجوم ویروس کرونا به همه کشورهای دنیا از جمله ایران که موجب تعطیلی همه کسب‌وکارها، آموزش‌ها و فعالیت‌های هنری و ورزشی شده است، در ایران در آخرین روز سال که نه، بلکه در آخرین دقایق، یعنی در بعد از ظهر روز 28 اسفند 98 طی نامه ای به ریاست محترم اسکودا، پیش نویس ‌آیین‌نامه‌ای با عنوان محرمانه تسلیم می‌شود که پیش از آن به موجب نامه دیگری تا 25  اسفند به کانون‌های وکلا فرصت داده شده بود تا نسبت به این پیش نویس آیین‌نامه اظهار نظر کنند.

در حالی که تاریخ اولیه نامه 20 اسفند بوده است. آیین‌نامه مربوط به چه قانونی؟ قانونی که در سال 1333 به تصویب رسیده و و طبق ماده 22 همان قانون مقرر گردیده است ظرف دو ماه آیین‌نامه مربوط به آن توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم و به تصویب وزیر دادگستری برسد. ‌آیین‌نامه‌ای که نه تنها به همین ترتیب قانونی تنظیم و تصویب شده ، بلکه بیش از 60 سال از اجرای آن می‌گذرد.

 

جلسه کانون وکلا مرکز


اگر قرار است این آیین‌نامه تغییر کند یا اصلاح گردد، باز هم طبق همان ماده 22 فوق الذکر تنها کانون وکلا مجاز است که نسبت به این تغییر یا اصلاح اقدام نماید و پس از تنظیم طبق همان ماده وزیر دادگستری ، آن را تصویب یا رد کند. حال ریاست محترم قوه قضاییه که خود را جایگزین وزیر دادگستری می‌داند (در حالی که مقامی به نام وزیر دادگستری هنوز به قوت خود باقی است، حضور قانونی، واقعی و فیزیکی دارد) در آخرین دقایق باقی مانده از سال 98، در موقعیت بحرانی تاخت و تاز بیماری کرونا که عده زیادی را به کام مرگ کشانده، دست به کار تنظیم آیین‌نامه‌ای شده که هیچ قانونی چنین اجازه‌ای را به او نداده است، نه به عنوان قانون گذاری و نه به عنوان پیشنهاد دهنده مقررات خاص وکلای دادگستری.

جلسه کانون وکلا مرکز


طرح اصلاح برخی از قوانین وکالت در مجلس موجود است و کانون وکلا آن را تنظیم کرده است و مطابقت کامل با ماده 22 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 دارد.

تعرض به قانون