ثبت اختراعات و علائم تجاری

ثبت اختراع

 

مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی‌تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می‌کند.
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فراورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و ... را حل می‌‌کند.
ورقه اختراع حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.


آیا می‌دانید ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود؟

 

چه اختراعی قابلیت ثبت را دارد؟

1-در دنیا جدید باشد
2- دارای گام ابتکاری باشد
3- کاربرد صنعتی داشته باشد

 

آیا می‌دانیدنظریه‌های علمی‌ و روش‌های ریاضی به عنوان اختراع قابل ثبت نیستند؟


آیا می‌دانید منابع ژنتیکی و اجزای ژنتیکی که آن را تشکیل می‌دهد به همراه فرایندهای بیولوژیکی تولید آن را نمی‌توان به ثبت رساند؟


آیا می‌دانید حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود؟

 

اظهارنامه ثبت اختراع چگونه تکمیل می‌شود؟

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که، حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضا بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربرداشته باشد.

هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می‌شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف ـ نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب ـ درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارایه کند.
خلاصه توصیف فقط به منظور ارایه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

 

ثبت علامت تجاری

عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.


آیا می‌دانید حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد؟

 

علامت تجاری چه خصوصیاتی دارد؟

1-علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می‌رود جدید باشد
2-علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد
3-علامت نباید گمراه کننده باشد  

 

چه علامتی قابل ثبت نیست؟

الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد
ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد
ج ـ مراکز تجاری یا عمومی‌را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند
د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزا آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود
هـ ـ عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد
ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود

 

دعوای ابطال ثبت علامت تجاری

این دعوا درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.
هر ذی نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف ) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است . ابطال ثبت منتشر می‌شود. هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

 

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال ثبت علامت تجاری
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

دعاوی ناشی از ثبت علایم واختراعات، دعاوی پیچیده ای است که نیازمند معلومات کافی از قوانین و رویه عملی دادگاه‌ها می‌باشد، به هر حال حقوق یک مخترع و صاحب علامت و... می‌بایست رعایت شود، چه بسا موارد بی شماری دیده می‌شود که به علت عدم آگاهی، توان اعلام خواسته خود و شکایاتی که از این باب دارند، را ندارند.
نگران نباشید وکیل متخصص وکاردان با سابقه بالغ بر چهل سال برای احقاق حقوق شما یاری تان می‌کند.
 جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.