از کارافتادگی

کار فعالیتی است نسبتا دایمی که به تولید کالا یا خدمات می‏انجامد و به آن دستمزدی تعلق می‏گیرد.
قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی ‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه وغیره را «حقی همگانی» نامیده و دولت را موظف کرده است طبق قوانین، ازمحل درآمدهای عمومی‌‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشورتامین کند. قانون تامین اجتماعی یکی از قوانینی است که ساز و کارهای تامین حق از کارافتادگی شهروندان را بیان می‌کند.
ازکارافتادگی یعنی از دست دادن توانایی انجام کار است به دلایل مختلفی همچون بیماری، حادثه.

 

متقاضیان از کارافتادگی چه کسانی هستند؟


1-بیمه شده مبتلا به بیماری عادی(غیرشغلی )
2-بیمه شده دچارحادثه غیرناشی ازکار
3-بیمه شده مبتلا به بیماری حرفه‌ای (ناشی ازکار)
4-بیمه شده دچارحادثه ناشی ازکار

 

آیا می‌‌دانید بیمه شده‌ای که تقاضای از کارافتادگی دارد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر ازکارافتادگی کلی به شعبه‌ای که حق بیمه او به آن پرداخت می‌‌شود، مراجعه کند؟

 

از کارافتادگی به چند نوع تقسیم می‌‌شود؟

 

ازکارافتادگی کلی


هرگاه درجه کاهش قدرت کاربیمه شده، طبق نظر پزشک معالج و پس از انجام خدمات توان بخشی واعلام نتیجه توان بخشی، به میزان ۶۶ درصد و بیشتر ثابت شده باشد، از کارافتادگی کلی می‌‌باشد.
آیا می‌‌دانید بیمه شده‌ای که دراثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده کلی باشد، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی خواهد بود؟

 

ازکارافتادگی جزیی


هرگاه درجه کاهش قدرت کاربیمه شده، طبق نظر پزشک معالج وپس از انجام خدمات توان بخشی واعلام نتیجه توان بخشی، به میزان سی وسه تا شصت وشش درصد به علت حادثه ناشی از کار ثابت شده باشد، از کارافتادگی جزیی می‌‌باشد.
آیا می‌‌دانید در صورتی که قدرت کار بیمه شده به میزان ۱۰ تا ۳۳ درصد، دراثر حادثه ناشی از کار، کاهش یافته باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع، به صورت یک جاوبه منظور جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد، خواهد بود؟

 

تغییر میزان از کارافتادگی، چه زمانی مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری می‌‌باشد؟
1-مستمری از کارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می‌‌شود.
2-مستمری از کارافتادگی جزیی ناشی از کار ظرف ۵ سال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر می‌‌باشد.
3-هرگاه میزان از کارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد واین تغییر نتیجه حادثه ناشی از کار باشد، مستمری از کارافتادگی جزیی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل ویا میزان مستمری از کارافتادگی جزیی افزایش خواهد یافت.


مرجع تعیین و تشخیص از کارافتادگی
برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی وتجدید نظر پزشکی تشکیل می‌‌شود،  که مهمترین وظیفه کمیسیون‌های مذکور محسوب می‌‌شود.
هرچند رویه نشان می‌‌دهد، جهت تعیین میزان از کارافتادگی روحی، نیازمند دقت و تحقیق بیشتری از سوی متخصصان می‌‌باشد.
آیا می‌‌دانید کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدید نظر در یکی از واحدهای سازمان تامین اجتماعی یا یکی از مراکز درمانی بنا بر تشخیص این سازمان تشکیل می‌شوند؟


اعضای کمیسیون‌های پزشکی بدوی چه کسانی هستند؟
1-یک نفر پزشک متخصص به عنوان رئیس کمیسیون
2-یک نفر متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت
3-یک نفر متخصص در رشته بیماری مربوط به عنوان عضو مرتبط
4-یک نفر مشاور فنی بیمه‌ای
5-یک نفر مشاور طب کار، بهداشت حرفه‌ای
6-یک نفر به عنوان دبیر (منشی) کمیسیون پزشکی

برای تشکیل پرونده پزشکی از کارافتادگی  چه مدارکی لازم است؟
1-مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی
2-نظریه پزشک معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ  شروع آن و تشخیص فعلی بیماری وخلاصه درمانهای انجام شده باذکرنتیجه آن درمدت درمان واظهارنظرنهایی درباره بیماری
3- علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیرکمیسیون

کمیسیون بدوی با توجه به مدارک ارایه شده و اقداماتی که لازم است، رای صادر می‌‌کند.


آیا می‌‌دانید آرا کمیسیون‌های پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد، قابل اعتراض نخواهد بود؟

کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی از چه کسانی تشکیل می‌‌شود؟
کمیسیون‌های پزشکی تجدید نظر با همان ترکیب کمیسیون‌های پزشکی بدوی تشکیل می‌‌شود، لذا باید بدانیم،  پزشکان عضوکمیسیون بدوی ومشاورین تا زمانی که عضو کمیسیون بدوی هستند، نمی‌‌توانند به عضویت کمیسیون پزشکی تجدید نظر منصوب شوند
چنانچه بیمه شده نسبت به رای صادره معترض باشد می‌‌تواند اعتراض کتبی را ظرف یک ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای به شعبه ذیربط تسلیم نماید .
درصورت عدم حضوربیمه شده درکمیسیون پزشکی، شعبه (یا نمایندگی) تامین اجتماعی مربوطه موظف است مراتب را به بیمه شده ابلاغ نماید.
اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تامین اجتماعی به کمیسیون
تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور، اقدام به صدور رای می‌‌نماید.

آیا می‌‌دانید دعوای اعتراض به نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از نظر تاریخ شروع بیماری با خواسته الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی یا پرداخت غرامت ایام بیماری در دیوان عدالت اداری اقامه می‌شود؟

از کارافتاده کسی است که مورد آسیب روحی یا جسمی و یا هر دو براثر حادثه یا بیماری یا کهولت سن قرار گرفته است، لذا‌ شایسته است مورد حمایت قرار گیرد.
سیاست و تدابیر حمایتی از‌این قشر آسیب پذیر، توسط مقامات حاکم در هر جامعه تعیین می‌‌شود، که معمولا به صورت قانون وضع ودرنهایت اجرا می‌‌شود.

در قانون اساسی و قوانینی مثل قانون تامین اجتماعی، موادی دراین مورد وضع شده، که اشخاص از کارافتاده با عنایت به آن‌ها، البته نه تسلط کامل بر حقوق خود، اقدام به تقاضای برقراری حقوق ناشی از کارافتادگی می‌‌کنند، و با توجه به مدارک ارایه شده در کمیسیون‌های تعیین شده، تصمیماتی برای آن‌ها گرفته می‌‌شود.

این تصمیمات برای اشخاص مدنظر بسیار سرنوشت ساز بوده، بنابراین حضور وکیل مسلط بر قوانین وآیین رسیدگی در کمیسیون‌ها، دیوان عدالت اداری ورویه عملی، بسیار ضروری می‌‌باشد.
وکیل متخصص وکاردان با تجربه‌ای بالغ بر چهل سال، یاری تان می‌‌کند.
جهت مشاوره، وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.