اخراج کارگر

اخراج به معنای بیرون، برون کرد، برکنارکردن از کار، بیرون فرستادن، بیرون کردن، راندن، تبعید، دفع و... می‌‌باشد.
کارگرازنظر قانون کار، کسی است که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
یکی از موارد متعددی که بوسیله آن از سوی کارفرما در حق کارگر اجحاف می‌شود، بحث اخراج کارگر و محروم کردن آن‌ها از ادامه کار است.
در هنگام انعقادقرارداد کار، کارفرما توجه بیشتری بر شرایط اخراج کارگر دارد وکارگرنیز از اعمال این حربه کارفرما ترس دارد و امنیت شغلی خودرا در خطر می‌‌بیند.
آن چه موجب گسترش عدالت دراین زمینه است، اطلاع از قوانین مربوط به حقوق کار در خصوص اخراج و شرایط آن.


آیا می‌‌دانید موارد موجه اخراج کارگر برابر قانون کار بسیار محدود می‌‌باشد؟

 

موارد اخراج کارگر توسط کارفرما چه می‌‌باشد؟


1- تقصیر کارگر
2- مشکلات اقتصادی کارگاه (تعطیل شدن کارگاه) درصورتی که بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد.
3-توافق طرفین یعنی کارگر وکارفرما مبنی بر اخراج در دوران آزمایشی بنابر شرایط مذکور در قانون
4- نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به کارگر

 

هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.
اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.
اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتی که بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این مقررات اخراج کارگران غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است
هرگاه به علت حوادث قهری یا حوادثی غیرقابل پیش‌بینی، کارگاه برای مدتی تعطیل ‌شود، یا  کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند، یا  کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود،یا  کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید.
اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.

 

درصورت اخراج غیر موجه کارگر چه اقدامی می‌‌تواند انجام دهد؟

 

برابر قانون کار، برای پرداخت خسارت اخراج، علاوه بر صدور حکم بازگشت به کار، حق‌السعی او از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار پرداخت می‌‌شود، مگر آنکه کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که حق‌السعی کمتری پرداخت شود یا پولی بااین عنوان رد و بدل نشود.
بنابراین کارفرما دراین صورت موظف به جبران خسارات وارده به کارگر می‌‌باشد.

آیا می‌‌دانید کارفرما موظف است در صورت اخراج علاوه بر پرداخت حقوق معوق به کارگر باید به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات، به او پرداخت کند؟

همان طور که گفته شد در قوانین امروز ایران، در روابط کارگر وکارفرما، اصل برحمایت از کارگر است.
همین اصل شناخته شده،موضوع وشرایط اخراج کار راتحت شعاع قرار داده، و اختیار کارفرما را محدود می‌‌کند.
بسیاری از کارگران از قوانین مصوب ورویه مربوط آگاهی ندارند، همین امر موجب ضایع شدن حقوق آن‌ها در موارد اخراج گردیده است،بدیهی  است، حضور وکیل مسلط بر قوانین کار وآیین رسیدگی در کمیسیون‌ها، دیوان عدالت اداری ورویه عملی، بسیار ضروری می‌‌باشد.
وکیل متخصص وکاردان با تجربه ای بالغ بر چهل سال، یاری تان می‌‌کند.
جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.