نقض قرارداد کار

کار فعالیتی است نسبتا دائمی که به تولید کالا یا خدمات می‏‌انجامد و به آن دستمزدی تعلق می‏‌گیرد.
کارگر کسی است که، به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار ‌می کند.
کارفرما  شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار ‌می کند.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام ‌می دهد.


آیا ‌می‌دانید اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد؟

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه ‌می‌یابد

الف - فوت کارگر
ب - بازنشستگی کارگر
ج - از کار افتادگی کلی کارگر
د - انقضا مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
و - استعفای کارگر

قراردادی که منعقد ‌می شود، برای هریک از طرفین به عنوان کارگر و کارفرما حقوق و تکالیفی ایجاد ‌می کند.

 

تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان چه ‌می‌باشد؟

1-اجرای کار توسط کارگر
2- دقت در انجام کار توسط کارگر
کارگر باید کار را بادقت و رعایت انضباط مربوط به کار انجام دهد،در صورتی که این موارد را انجام ندهد، در انجام وظیفه قصور کرده است.
3- رعایت امانت در انجام کار و امانت داری نسبت به اشیایی که به علت کار در اختیار کارگر ‌می باشد
4- اجرای دستور‌های کارفرما ونماینده کارفرما

 

تعهدات کارفرمایان در مقابل کارگران چه ‌می باشد؟


1-پرداخت دستمزد
قراردادکار، قراردادی معوض ‌می باشد، که کارفرما در قبال انجام کار از جانب کارگر، به او حق السعی پرداخت ‌می کند.
2-پرداخت حق سنوات
این حق در صورت اتمام یا فسخ قرارداد به کارگر تعلق ‌می گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن ‌می باشد.
کارفرما ‌می تواند در پایان هر سال به همراه عیدی و پاداش کارمندان خود، حق سنوات آنها را نیز پرداخت کند،یا این که حق سنوات کارمندان را نگه داشته و هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری پرداخت کند.
3-پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار
طلب وحقوق کارگر از دین‌های ممتاز محسوب ‌می شود وبنابر قانون، در پایان کار تما‌می مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
4-بیمه کردن کارگر
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
5-تسلیم گواهی انجام کار
کارفرمایان مکلف اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
6-رعایت شرایط کار از قبیل رعایت مدت زمان کار که حداکثر8 ساعت درروز، رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان بار (٦ ساعت) و هم چنین کار نوجوانان، رعایت ممنوعیت انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان بار و نـیز حمـل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان، فراهم کردن شرایط بهداشتی محیط کارو تامین ایمنی کارگاه، ماشین آلات و وسایل حفظ سلامت کارگران.
رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان،ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ١٥ سال.
قرادادکار منعقد شده، وحقوق وتکالیف هریک از طرفین مشخص است، لذا کارگر یا کارفرما، اقدام به نقض قرارداد ‌می کند. مثلا به تعهد خود عمل نمی کنند یا قرارداد را فسخ ‌می کنند. (نقض به معنای حذف، رد، شکستن، عهدشکنی، فسخ، لغو، نسخ، نکول، ویرانی آمده است.)
دراین صورت طرفین به علت عدم انجام تعهداتی که منجر به ایجاد مسوولیت قراردادی شده و کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش ‌می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید، بنابر قانون ‌می توان، اقدام به تقدیم دادخواست به هیات تشخیص یاهیات حل اختلاف حسب مورد کنند و موارد عدم انجام تعهد را اثبات کنند.

 

قصور کارگر


در نتیجه بی دقتی و رعایت نکردن حسن انجام کار از سوی کارگر باعث ‌می شود کارفرما اقدام به پیگیری جهت اثبات تقصیر کارگر در مراجع ذی صلاح ودر نهایت اخراج او کند.
هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلا‌می کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخت کند و خاتمه قرارداد کار انجام شود.
در واحدهایی که شورای اسلا‌می کار ندارند، نظر مثبت انجمن صنفی در این موارد لازم است.در هر یک از موارد یادشده، اگر مشکل با توافق حل نشود، به هیات تشخیص ارجاع می‌شود. در صورتی که اختلاف باز هم حل نشود، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید
در صورتی که  کارفرما از بیمه کردن کارگران خودداری نماید، علاوه بر تادیه تما‌می حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل ٢ تا ١٠ برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد. بنابراین برای نقض تعهدات مربوط به قرارداد کار از جانب هریک ازطرفین، قانون ضمانت اجراهایی از جمله الزام به انجام تعهد، جریمه نقدی، پلمپ کردن،تعلیق و...تعیین کرده است.

مدارک لازم جهت طرح دعوای ناشی از قراردادکار


1-تکمیل دقیق و کامل فرم دادخواست
2-ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم
3- ارایه قرارداد کار فی مابین
4-مدارک مربوط به نقض قرارداد کار
5-سایر ادله و مستندات

در صورت وجود رابطه قراردادکار ونقض آن، بسیاری ازحقوق وتکالیف تحت تأثیر قرار گرفته و چه بسا موجب پایمال شدن حقوق کارگر یا کارفرما ‌می‌شود، بنابراین حضور وکیل مسلط بر قوانین مسوولیت قراردادی وکار وآیین رسیدگی در کمیسیون‌ها، دیوان عدالت اداری ورویه عملی، بسیار ضروری ‌می باشد.
وکیل متخصص وکاردان با تجربه ای بالغ بر چهل سال، یاری‌تان ‌می کند.
جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.