بیکاری و بیمه بیکاری

بیکاربه فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.
بیکار از نظر قانون تامین اجتماعی، بیمه شده ای است که، بدون میل و اراده بی کار شده و آماده کار باشد.
دردنیای امروز، چه بسیار افرادی هستند که تجربه بیکاری را داشته، و از مستقیم‌ترین اثر آن که نداشتن درآمد تا فقر و آسیب روحی، اعتیاد و گاهی جرم را چشیده اند.
با توجه به وضع اقتصادی حاضر، نیروی مستعد کار همواره در معرض تهدید از دست دادن كاری كه بدان مشغول است، قرار دارد و در عمل، نمی‌تواند به فعالیت‌هایی مشغول شود كه برای دوره طولانی و یا دائمی از امتیازات آن بهره مند شود.
در واقع بیمه بیکاری به عنوان یکی ازحمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر،به بیمه شدگان که برابر قانون بیمه بیکاری، بیکار ‌می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.


آیا ‌می دانید پرداخت حق بیمه کارگر به عهده ی کارفرما است و در صورت عدم پرداخت سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت آن است؟


در رابطه با پرداخت حق بیمه همانطور كه قبلاً اشاره شد پرداخت آن بعهده كارفرماست، چنانچه كارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید، این موضوع رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مقرری بیمه بیكاری نخواهد بود و همینكه ثابت شود كارگر در كارگاه مشمول قانون كار شاغل بوده مشمول بیمه بیكاری است و سازمان تأمین اجتماعی نیز وظیفه خواهد داشت حق بیمه وصول نشده را وفق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی رأساً وصول نماید.

 

چه کسانی استثنا بر مشمولین بیمه بیکاری هستند؟


1-بازنشستگان واز کارافتادگان کلی
2-صاحبان حرف ومشاغل آزاد وبیمه شدگان اختیاری
3-اتباع خارجی

 

 

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند؟

 

1-كارگران بیمه شده مشغول به کار در نهادهای دولتی و عمو‌می
2-كارگران بیمه شده  مشغول به کاردربخش خصوصی
3-كارگران بیمه شده كه قرارداد پیمانی  با نهادهای دولتی دارند
4- كارگرانی كه در بعضی از كارخانجات یا واحدهای صنعتی دارای قرارداد دائم هستند
5- كارگرانی كه در بخش دولتی یا خصوصی قرارداد فصلی، كار معین یا موقت دارند.


آیا ‌می دانید در صورت احراز تقصیر كارگر در انجام كار یا وظایف محوله در مراجع حل اختلاف ، حق استفاده از مقرری بیمه بیكاری را نخواهد داشت؟


آیا ‌می دانید کارفرمایان ممکن است بیمه بیکاری کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده باشند؟


آیا ‌می دانید درصورتی که حكم برگشت به كار كارگر صادر شود و كارگر از بازگشت امتناع کند این بیكاری با میل و اراده تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیكاری نیست؟


كارگران قراردادهای دائم در صورتی كه در طول یا پایان قرارداد، بیكار شوند مشمول بیمه بیكاری ‌میشوند. اما كارگران فصلی یا دارای قرارداد موقت ، در صورتی كه در زمان كار اخراج شوند،‌ ‌میتوانند از مزایای بیمه‌بیكاری استفاده كنند.
بنابراین در صورت پایان مدت قرارداد‌های موقت و حتی تمدید مجدد جهاتی برای بهره مندی از مزایای مذكور وجود نداشته و مستقیم برای برقراری بیمه بیکاری ، باید به اداره کار مراجعه کند.
بنابراین نوع قرارداد تاثیر به سزایی در تحت پوشش بیمه بیکاری آن‌ها دارد.


آیا ‌می دانید بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد؟  


آیا ‌می دانید بیمه شده در قرارداد کار موقت، بایددر صورت اتمام قرارداد وبیکار شدن، حداقل یک سال سابقه برای تعلق بیمه بیکاری  داشته باشد؟

 

برای دریافت بیمه بیکاری ارائه چه مدارکی لازم است؟


 درابتدا بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
1-عکس جدید
2- اصل و کپی یک سال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده
3-اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
4-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی و در صورت متاهل بودن کپی شناسنامه وکارت ملی همسر
5-اصل و کپی گواهی کار از شرکت
6-کپی صفحه اول دفترچه بیمه
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر صورت مدت پرداختی حق بیمه از 6 تا 50 ماه است که این میزان متغیر است و بر مبنای متاهل و مجردی تعیین می‌ شود.

 

آیا ‌می دانید افراد مسن که دارای 55سال و بیشتر باشندو مشمول قانون بیمه بیکاری باشند، مادا‌میکه مشغول به کار نشده اند، ‌میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند؟

فرد بیکار همان طور که گفته شد، مدتی درآمد نداشته وجهت برآورده شدن نیازهای اقتصادی با مشکلاتی روبرو ‌میشود، حال اگر زمان بیکاری طولانی تر باشد به طور حتم،آسیب‌های ناشی از آن بیشتر خواهد بود.
آن چه مسلم است ، قانون کار و بیمه وتامین اجتماعی موارد راجع به بیمه بیکاری و مشمولین آن بیان کرده ، هرچند شاید موارد محدودی باشد و اصلاح قوانین با توجه به موارد دیگر شایع بیکاری ضروری به نظر ‌میرسد
حال سوالی که مطرح ‌میشود آیا مشمولین این قانون، از حق خود آگاهی دارند؟
در صورت اطلاع ازاین حق نسبت به جزییات حق تعریف شده و شرایط آن و نحوه مراجعه تازمان تثبیت حق واجرای آن، چه میزان تسلط دارند؟

نگران نباشید، وکیل متخصص وکاردان با سابقه بالغ بر چهل سال برای احقاق حقوق شما یاری تان می‌کند.
 جهت مشاوره، وکالت و  اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.