مهاجرت

درون‌کوچی، مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است.
مردم به طور معمول،به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسایل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنی ،یاشرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر مهاجرت می‌‌کنند.


مهاجرت کردن یک حق فردی است که فرد آزادانه می‌‌تواند در داخل مرزهای یک کشور با رعایت قوانین مهاجرت تردد نماید و سکونت داشته باشد، وقتی بحث مهاجرت می‌‌شود هیچ یک از کشورها آزادی کامل را به افراد برای رفت ‌و آمد و کوچ کردن نمی‌ دهند. مطابق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌ المللی حقوق بشر هیچ شهروندی نباید مانعی در رابطه با ترک کردن کشور خود داشته باشند.


مهاجر می‌‌داند چرا به کشور جدید آمده است، برای مدتی کوتاه قرار است بماند یا قرار است در آینده به کشور خود بر گردد و در این مورد قدرت تصمیم گیری با اوست. از همان آغاز با انگیزه ای بالا وارد کشور جدید می‌‌شود. در زندگی روزمره اش از صبح که بیدار می‌‌شود برای خود هدف و برنامه ی از قبل تعیین شده دارد. بر همین اساس تا حدود زیادی برای سختی‌ها و مشکلات پیش رو آماده بوده و می‌‌تواند چشم انداز پایان این وضعیت را حدس زده و تا حدودی نیز می‌‌تواند بر روی شرایطی که او را احاطه کرده است تاثیر بگذارد.   مهاجر پُل‌های پشت سر خود را خراب شده نمی‌‌بیند و با نگاهی به آینده، به جلو و آینده‌های دور نگاه کرده و حتی در ذهن خود بلند پروازی‌هائی برای خود و خانواده اش را پرورش می‌‌دهد. با حسرت کمتری به گذشته نگاه کرده و بیشتر با رویکردی مثبت، با امید به آینده چشم دوخته است.


پذیرش مهاجران دامنه گسترده‌ای از گروه‌های ملی‌گرایی تا انزواطلبی را دربر می‌گیرد. کشورها اغلب قوانینی را وضع می‌کنند تا حقوق هر دو گروه چه آن‌هایی که وارد یا خارج می‌شوند و چه کسانی که شهروند مهاجر هستند.

 

قوانین ملی مربوط به مهاجرت و کسب تابعیت کشورهای عضو سازمان ملل زیر چتر و اختیار قانون بین‌الملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد که روی ورود مهاجرین و شهروندی ایشان کنترل اعمال می‌کند.


 انواع مهاجرت
1-مهاجران همیشگی که در قراردادهای خاص به بعضی از کشورها مهاجرت می‌‌کنند
2- مهاجران در جستجوی کار
3-آورگان جنگ و پناهندگان  در شرایط و وضعیت‌های خطرناک
4-مهاجران غیر قانونی و بدون مجوز که به دلیل وجود موانع در جهت رفت و آمد مجاز، به این نحو عمل می‌‌کنند.

در هر صورت ،جهت اقدام به مهاجرت، می‌‌بایست بر قوانین داخلی کشورها و قوانین بین المللی تسلط داشته، وهمان گونه که بیان کردیم بعضی کشورها مهاجرفرست وبعضی مهاجر پذیر می‌‌باشند ، بنابر همین امر و  مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قوانینی متفاوت دراین خصوص وضع می‌‌شود، که اطلاع از آن‌ها ، از خوردن آب برای فرد تشنه، الزامی‌‌تر است.


نگران نباشید، وکیل متخصص وکاردان دراموربین الملل با سابقه بالغ بر چهل سال برای احقاق حقوق، یاری تان می‌کند.
جهت مشاوره، وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. در این مسیر چراغ راه شما هستیم.