پناهندگی

پناهجو یا پناهنده بنابر کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزارواذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی اقلیتی، توانایی به‌ دست آوردن پناهگاهی امن در کشور خود را ندارد، یا کسی است که دارای تابعیت و ملیت ویژه‌ای نیست یا در بیرون از کشوری که پیشتر در آن بوده به‌سر می‌برد و به‌ دلیل ترس از جان، ترجیح می‌دهد به کشوری که پیشتر در آن به‌سر می‌برده، بازنگردد.
 به عبارتی بنابر کنوانسیون پناهندگان، پناهجو کسی است که در کشور خود یا مبدأ،مورد آزارواذیت جدّی قرار گرفته‌است
علت‌هایی که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می‌شوند ،می‌توانند تعقیب و نقض حقوق بشر، تبعیض، کشمکش‌های قومی، بلایای طبیعی همچون خشک‌سالی، قحطی، زمین‌لرزه، سیل، طوفان و مانند اینها یا فقر و تهی‌دستی و دیگر عوامل باشند.


آیا می‌‌دانید پناهنده باید ثابت کند که در کشور خود، جانش درخطر بوده‌است؟
آیا می‌‌دانید شخصی که مورد تعقیب و پیگرد دولت یا یک گروه قرار گرفته باشد، حق پناهندگی را در کشور دیگر دارد؟

حقوق بشرچیست؟
 عبارت از حقوقی فطری که هر فرد به محض تولد به او تعلق می‌گیرد و تضمین شده‌است. از جمله حقوق بشر که پناهندگان را هم دربر می‌‌گیرد،حق آزادی قرار نگرفتن تحت شکنجه و رفتارهای مجرمانه، حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی اندیشه و احساس و مذهب ،
حق زندگی، آزادی و امنیت، آزادی از تبعیض ، می‌‌باشد.        
   
آیا می‌‌دانید هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگرداند؟    


پناهنده درایران چگونه شناخته می‌‌شود؟
الف - عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران
ب - تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی برپناهندگی ورود به ایران
ج - تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بقبول پناهندگی

شرایط پذیرش پناهنده درایران
1-از تقاضای پناهندگی به ایران سو نیت نداشته باشد
2-منظور او از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد


شخص پناهنده پس از قبولی پناهندگی از چه حقوقی بهره مند می‌‌شود؟.
الف - استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی
ب - اشتغال بحرف و کارهائیکه اتباع خارجی در ایران اجازه آنرا دارند و همچنین اموریکه کمیته دائمی‌‌پناهندگان صلاح می‌‌داند
تبصره 1 - پناهند حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و سندیکائی ندارد
تبصره 2 - پناهنده حق دارد تا حدودی که مخالف نظم عمومی‌‌کشور نباشد آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال نماید و به فرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد
تبصره 3 - با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال میشود
تبصره 4 - پناهنده در حدودیکه قوانین و امنیت کشور اجازه میدهد مانند اتباع خارجه در انتخاب مسکن آزاد است.


آیا می‌‌دانید تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملا" رعایت کرده باشند بانظر مساعد اعطا خواهد شد؟
آیا می‌‌دانید در مورد استملاک اموال منقول و غیر منقول پناهنده اصولا" از همان حقوق که برای اتباع خارجه مقرراست استفاده خواهد نمود؟
آیا می‌‌دانید پناهنده حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های کشور مراجعه کند؟


درهر صورت ،جهت اقدام به مهاجرت، می‌‌بایست بر قوانین داخلی کشورها و قوانین بین المللی تسلط داشته، وهمان گونه که بیان کردیم پناهنده، شخصی آسیب پذیر است که می‌‌بایست درلوای قوانین مربوط به حقوق بشر باشد.
بنابر همین امر و خیلی از مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قوانینی متفاوت دراین خصوص توسط دولت‌های گوناگون وضع می‌‌شود، که اطلاع از آن‌ها ، از خوردن آب برای فرد تشنه، الزامی‌‌تر است.


نگران نباشید، وکیل متخصص و کاردان دراموربین الملل با سابقه بالغ بر چهل سال برای احقاق حقوق، یاری تان می‌کند.
جهت مشاوره، وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.