انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای مرکز

نظر به این که به علت وضعیت خاصی که از پیش از سال نو با توجه به هجوم ویروس کرونا در کشور و در جهان ایجاد گردیده و اجتماعات اجبارا به تعطیلی کشانده شد لذا انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار بود در 8 اسفند 1398 انجام شود نیز به تعویق افتاد و البته چون قابل پیش بینی نبود که تا چه زمانی این وضعیت ممکن است رفع شود تاریخ مشخصی هم برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته نشد. اکنون این پرسش برای جامعه وکلا مطرح شده است که برای انجام انتخابات کانون وکلا در این شرایط چه باید کرد؟

برای پاسخ به این سوال پادکستی تهیه شده که در زیر قابل مراجعه است.

لینک  1 پادکست چاره اندیشی در مورد برگزاری انتخابات سی و یکم کانون وکلای مرکز

لینک  2 پادکست چاره اندیشی در مورد برگزاری انتخابات سی و یکم کانون وکلای مرکز